Nasza filia

 Studenci Filii w Nowym Targu kształceni są przez wykładowców wywodzących się z wiodących ośrodków akademickich kraju oraz miejscowych specjalistów sfery taktyki czarnej, czerwonej i zielonej oraz survivalu. Proces dydaktyczny wspierany jest formami i metodami kształcenia na odległość, dzięki wykorzystaniu platformy e-learningowej Moodle.

Polska Komisja Akredytacyjna z uchwale nr 481/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni o nadanie Filii w Nowym Targu uprawnienia do prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia I stopnia o profilu praktycznym. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Uczelnię koncepcję i program kształcenia, w szczególności efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe oraz bazę dydaktyczną, w tym bibliotekę oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

dr inż. Adam Rejmak
Dziekan Filii w Nowym Targu
Pełnomocnik Filii w Nowym Targu
Anetta Supel
Specjalista ds. Studenckich Filii w Nowym Targu
mgr Joanna Szulerecka