Inauguracja Nowego Roku Akademickiego w Filii w Nowym Targu

To już po raz piąty wybrzmiał hymn środowisk akademickich.
Uroczysta inauguracja odbyła się 26 października w murach Urzędu Miasta w Nowym Targu.
Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Kapłana oraz Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych płk. Tadeusza Koczkowskiego, jak również naszych wykładowców.

Inaugurację rozpoczął JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski.
Po złożeniu ślubowania wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka „ Na tropie sprawcy przestępstwa – twój język cię zdradza”.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Rektora. Laureatką „ Złotej Dziesiątki Absolwentów” została Joanna Stryczek , promotor dr Dariusz Stachura Michalski.
Nagrodę Primus Inter Pares otrzymał Mateusz Supel.