Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu

„Gaudeamus igitur…” hymn środowisk akademickich wybrzmiał po raz czwarty w murach Urzędu Miasta w Nowym Targu. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 20 października 2018 roku. Podczas uroczystości wręczono dyplomy pierwszym absolwentom kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć burmistrza miasta Nowego Targu Grzegorza Watychy, przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, jak również naszych wspaniałych wykładowców.
Inaugurację rozpoczął JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podkreślając dokonania Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu.
Jak co roku, najważniejszym momentem inauguracji był akt immatrykulacji. Po złożeniu ślubowania wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Tematem wykładu była „Komunikacja w sytuacjach podwyższonego ryzyka – dialog negocjatora”.
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Rektora Primus Inter Pares oraz „Złota Dziesiątka Absolwentów”.
Laureatem Złotej Dziesiątki Absolwentów w Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu został Piotr Ziółko ze średnią 4,93; promotor – dr Dariusz Stachura Michalski.
Nagrody Primus Inter Pares otrzymali: Krzysztof Dudczak, Jarosław Piątek, Bartłomiej Rosiek.
JM Rektor wręczył Pani Anetcie Supel dyplom za szczególne zaangażowanie, wkład w pracę na rzecz Uczelni w województwie śląskim i małopolskim. Na koniec inauguracji żeby tradycji stało się zadość… Jego Magnificencja Rektor prawdziwym Góralem został.